نخبگان مهارتي؛ نيروي محركه توسعه پايدار
1394/03/04
دسته: مشاوره شغلی و تحصیلی

نخبگان مهارتي؛ نيروي محركه توسعه پايدار تربيت نيروي انساني مجهز به مهارت كه قادر باشد علم و دانش را به كالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد كشور تبديل نمايد از يك سو و تربيت افراد خلاق و كارآفرين كه بتوانند با ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت، فرصت هاي شغلي پايداري براي ديگران ايجاد نمايند به عنوان يكي از استراتژي هاي مؤثر در فرآيند توسعه در روند جهاني به شمار مي رود. در اين ميان آموزش هايي كه زمينه تقويت و رشد قابليت هاي انساني را به خوبي فراهم مي كنند، آموزش هاي فني و حرفه اي هستند و از اين رو ضرورت سرمايه گذاري در زمينه آموزش براي توسعه قابليت هاي انساني و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي امري اجتناب ناپذير است. آموزش هاي فني و حرفه اي با توام نمودن آموزش هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديدگان فراهم مي نمايد كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آن ها در فعاليت هاي اقتصادي– اجتماعي فراهم شود. از سوي ديگر هدف اين آموزش ها شناسايي و توسعه ي ظرفيت هاي انساني به منظور يك زندگي كاري خلاق و رضايت بخش است؛ به بيان ديگر آموزش هاي مهارتي به مفهوم "قابليت انساني" توجه ويژه دارد تا از اين طريق توانمندي انسان ها را براي دستيابي به زندگي شايسته تر تقويت نمايد. در فرآيند ايجاد و تقويت قابليتهاي انساني از طريق آموزشهاي فني و حرفه اي يكي از "نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي" هستند. توجه به مفهوم نخبه دستاوردهاي ارزشمند، مهارتي مي تواند در شناسايي جايگاه و نقش آنان در توسعه همه جانبه كشور مؤثر واقع شود. با اين رويكرد امروز در كشور نيازمند يك تغيير نگاه به موضوع نخبگي هستيم؛ در همين زمينه رييس جمهور محترم نيز با بيان اين كه "بايد معيارها و فرآيندهاي شناخت و كشف نخبگي وسيع تر و سيال شده تا پوشش وسيع تري براي تحت پوشش قرار گرفتن همه زبدگان و نخبگان علمي كشور فراهم شود" تغيير نگاه به معيارها و فرآيندهاي شناخت و كشف نخبگي را ضروري دانستند. "نخبه مهارتي" نيز با داشتن قابليت هاي فكري و مهارتي بالا، در توليد و از همين روي، انتقال فناوري و تقويت قابليت هاي فناورانه كشور به ويژه فناوري هاي نوين و راهبردي نقش كليدي ايفا مي كند. قابليت بالاي مهارتي، خلاقيت و نوآوري، شناسايي و بهره مندي از فرصتها، توسعه طلبي، تلاش و پشتكار، تلاش براي شكوفايي استعدادها، از مهم ترين ويژگي هاي شخصيتي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي محسوب مي شود. نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي از راه خلق مجموعه ي منحصر به فردي از مهارت ها و با بهره گيري از فرصت ها در فرآيند ايجاد ارزش نقش مؤثري دارند. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، به عنوان متولي قانوني آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي، نقش مؤثري را در كشف، شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر مهارتي و خلق نخبگان مهارتي دارد؛ برگزاري سالانه مسابقات ملي مهارت كه تاكنون 15 دوره از آن برگزار شده است و تشكيل و اعزام تيم ملي مهارت جمهوري اسلامي ايران به مسابقات جهاني مهارت اقدامي در همين زمينه است. اكنون در مقطعي كه كشور به دستور مقام معظم رهبري(مدظله العالي) رويكرد اقتصاد مقاومتي را اتخاذ نموده است، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، تشكيل "شبكه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي" را در دستور كار خود قرار داده است. شبكه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي، يك ساختار متشكل از نيروي انساني با قابليتهاي مهارتي و فكري بالا، علاقمند و كوشا در امر مهارتهاي برتر و پيشرفته مي باشد كه با هدف جذب، حمايت، نگهداري و هدايت نخبگان آموزشهاي مهارتي راه اندازي مي شود. هدف كلي از تشكيل شبكه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي، تقويت رسالت كشور در امر جذب، هدايت و نگهداري نخبگان مهارتي از طريق ايجاد يك بستر مناسب براي انتقال، پياده سازي و تجاري سازي ايده هاي نيروهاي ماهر خلاق و نوآور است. ايجاد يك مركز محوري در امر نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي، ايجاد و تقويت شبكه ارتباطي نخبگان در زمينه آموزش هاي مهارتي، همكاري و مشاركت نخبگان مهارتي در پيشبرد برنامه هاي توسعه اي كشور، ارايه مشاوره در زمينه آموزش هاي مهارتي براي جوانان علاقمند به مهارت آموزي، به اشتراك گذاري تجربيات و مهارت هاي نخبگان مهارتي،تقويت توانمندي هاي مهارتي نخبگان مهارتي، شناساندن مربيان برجسته و نخبه مهارتي، تشويق نوآوري هاي مهارتي و گسترش فعاليت هاي مهارت بنيان و فراهم كردن زيرساخت ها و حمايت هاي فني از برنامه هاي مهارت محور از جمله اهداف اختصاصي تشكيل شبكه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي است. برگزيدگان مسابقات ملي و جهاني مهارت، مخترعان مهارت آموخته كه موفق به تجاري سازي ايده خود شده اند و مهارت آموختگان كارآفرين از جمله اعضاي شبكه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي هستند.

» بازدید امروز: 1753
» بازدید دیروز: 6737
» افراد آنلاین: 10
» بازدید کل: 23583