نحوه محاسبه نمره قبولي شركت كنندگان در آزمون استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي ک
1394/03/04
دسته: مشاوره شغلی و تحصیلی

رهام كيايي، معاون اداري و پشتيباني اين سازمان در تبيين نحوه محاسبه نمره قبولي شركت كنندگان در آزمون استخدامي مربيان حق التدريس اين سازمان كه روز جمعه مورخ 94/3/1 برگزار شد، بيان كرد: حد نصاب نمره قبولي در آزمون مذكور، نصف بالاترين نمره كسب شده توسط شركت كنندگان در آزمون استخدامي تبديل وضعيت مربيان حق التدريس سازمان مي باشد. به طور مثال اگر بالاترين نمره كسب شده 70 باشد، حدنصاب قبولي 35 مي باشد.

 *اعمال ضريب افزايش نمره كسب شده به تناسب شهرستان محل خدمت

 رهام كيايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا غير از حدنصاب نمره قبولي امتيازات ديگري براي افزايش نمره قبولي شركت كنندگان وجود دارد، اظهار داشت: براي محاسبه نمره نهايي كسب شده توسط شركت كنندگان در آزمون  استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نمرات آزمون کتبی مربيان بومی شهرستان ها  در ضريب 1/4 ( یک و چهاردهم) ضرب و مربيان بومی استان ها در ضريب 1/2 ( یک و دو دهم) ضرب مي شود.

 *افزايش نمره قبولي به تناسب سابقه خدمت و  مدرك تحصيلي

 وي در ادامه بيان داشت: همچنين به تناسب سابقه خدمت و مدرك تحصيلي، طبق جدول مندرج در آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نمره كسب شده توسط شركت كنندگان در آزمون مذكور حداكثر تا 20 درصد نمره کل افزوده مي شود.

 معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از برگزاري جلسات كارگروه تخصصي منابع انساني در خصوص امتيازدهي مستندات سنوات خدمت و مدرك تحصيلي به مربيان واجد شرايط از روز شنبه مورخ 94/3/2 خبر داد و بيان داشت: مقرر شده است كه در هفته حداقل طي دو جلسه مستندات واجدين شرايط با اولويت مناطق محروم بررسي شود.

 رهام كيايي در خاتمه با اظهار اميدواري نسبت به قبولي شركت كنندگان در آزمون مذكور بيان داشت: بعد از مشخص شدن نتايج از مربيان واجد شرايط براي شركت در مصاحبه تخصصي دعوت بعمل مي آيد.

» بازدید امروز: 1612
» بازدید دیروز: 6737
» افراد آنلاین: 15
» بازدید کل: 23442